ENG

„Naszym punktem wyjścia jest fakt,
że człowiek nie zna siebie, że nie jest
– podkreślił te słowa – to znaczy,
że nie jest tym, kim może i powinien być”.


P.D. Uspieński, Fragmenty nieznanego nauczania

WEJŚCIE