ENG

Od 2003. roku istnieje w Polsce grupa, którą regularnie odwiedza doświadczony nauczyciel, który pracował z Mme. de Salzmann i innymi uczniami G.I. Gurdżijewa. Nauczanie obejmuje również Ruchy (Movements, Święte Tańce).

W chwili obecnej grupa spotyka się w Warszawie.

Niektórzy jej członkowie uczestniczą w sesjach intensywnej pracy w innych krajach.